Diesel

Diesel wordt gemaakt uit aardolie en bestaat uit een mengsel van koolwaterstoffen en enkele additieven om de eigenschappen van de brandstof te verbeteren. Diesel bestaat uit een wat zwaardere fractie van de koolwaterstoffen en komt tot ontbranding onder druk in aanwezigheid van  zuurstof. Diesel is één van de goedkoopste voertuigbrandstoffen en overal verkrijgbaar. Wij leveren enkel diesel die voldoet aan de norm EN590 met een zwavelgehalte van maximum 10 PPM.